Khóa học tiếng Nhật để tìm việc làm
- Chuẩn bị cho khóa thực tập mùa hè -

Tổng quan về khóa học

Khóa học này sẽ bồi dưỡng cho học viên kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật và kiến thức cần thiết trong quá trình tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.

Học viên sẽ cùng học hỏi một cách thực tiễn về quy trình tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản, cách tự phân tích bản thân, giới thiệu bản thân, viết đơn ứng tuyển (ES), cách giao tiếp trong môi trường kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng cho khóa thực tập.

Đặc trưng của khóa học
  • Là khóa học tập trung gồm 3 buổi học với mỗi buổi kéo dài 1.5 giờ.
  • Buổi học cuối cùng sẽ có giới thiệu về doanh nghiệp và khóa thực tập từ người đại diện của doanh nghiệp.
  • Học phí của khóa học là miễn phí.
Thời gian Ngày 13 tháng 5, ngày 20 tháng 5 và ngày 27 tháng 5 năm 2023 (tổng cộng 3 buổi)
Thứ Bảy hàng tuần, từ 10:30 đến 12:00
Địa điểm Nadacom Station tại tầng 1 của tòa nhà Giao lưu Quốc tế Hyogo(Địa chỉ: 1-1, Rokkodai-cho, Nada-ku, Thành phố Kobe)
Đi bộ 10 phút từ ga “Ojikoen”, tuyến Hankyu
Đi bộ 5 phút từ ga “Nada”, tuyến JR
Đi bộ 3 phút từ ga “Iwaya”, tuyến Hanshin
Đối tượng Những người đáp ứng hai điểm sau đây:
  1. Du học sinh đang theo học và có ý định tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản (Nên tham gia khóa học trong năm thứ ba của đại học hoặc năm thứ nhất của chương trình thạc sĩ)
  2. Người có thể tham gia đầy đủ 3 buổi học (Nội dung của các buổi học có liên quan đến nhau)
Trình độ tiếng Nhật yêu cầu Trình độ trung thượng cấp trở lên (Tất cả các bài giảng và thảo luận trong khóa học này sẽ được thực hiện bằng tiếng Nhật)
Giảng viên Hara Manami (Giảng viên chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp G-Navi)
Hợp tác điều hành Tổ chức Hợp tác Hỗ trợ đời sống sinh viên đại học Kobe
Phòng Kế hoạch Thiết kế Nghề nghiệp

Lịch học

Lịch trình trong ngày Chủ đề
1. Ngày 13 tháng 5 Về tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản
Tự phân tích bản thân
2. Ngày 20 tháng 5 Cách viết đơn ứng tuyển (ES)
Cách diễn đạt trong môi trường
kinh doanh tại nơi thực tập
3. Ngày 27 tháng 5 Thông tin hướng dẫn về khóa thực
tập từ các doanh nghiệp

Lưu ý

  • Nếu có một buổi học nào đó mà dù thế nào bạn cũng không thể tham gia, xin hãy thảo luận khi đăng ký.

Mẫu đăng ký

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUyFXu1kojCjw7G4T3TCl9FFki2UDSu5dnofBEn-8JnoHLg/viewform

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Giáo dục Toàn cầu Đại học Kobe INOUE Kosuk
e k-inoue@person.kobe-u.ac.jp Tel: 078-803-5280